Arti kata menolakkan menurut KBBI

menolakkan [me·no·lak·kan]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: tolak.
  1. 1) mendesak (mendorong) ke depan; menyorongkan; mendorongkan;
  2. 2) menyodorkan (pekerjaan dan sebagainya) kepada;
  3. 3) menimpakan (kesalahan dan sebagainya) kepada
    contoh: 'diharapkan para anggota tidak menolakkan kesalahan kepada pengurus'
  4. 4) mengusir; menghalau
    contoh: 'akhirnya bangsa kita berhasil menolakkan penjajah'

Peribahasa menggunakan kata menolakkan

  • seludang menolakkan mayang (=memperlihatkan atau kelihatan kecantikannya (isi hatinya, kesombongannya, dsb)')

Semua Peribahasa tentang menolakkan

Kata-kata dekat dari tolak

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[menolakkan] Arti kata menolakkan di KBBI adalah: mendesak (mendorong) ke depan; menyorongkan; mendorongkan;. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)