Arti kata mengedutkan menurut KBBI

mengedutkan [me·nge·dut·kan]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: kedut.
  1. 1) menjadikan berlipat-lipat atau berkedut (kulit dan sebagainya)
    contoh: 'ia termenung sambil mengedutkan keningnya'
  2. 2) menguatkan (hati); (Kata kiasan)

Kata-kata dari kata dasar kedut

Kata-kata di KBBI yang dekat dari kedut

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[mengedutkan] Makna mengedutkan di KBBI adalah: menjadikan berlipat-lipat atau berkedut (kulit dan sebagainya). Contoh: ia termenung sambil mengedutkan.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)