Arti kata manusia menurut KBBI

manusia [ma·nu·sia]

Kata Nomina (kata benda)

Apa yang dimaksud dengan manusia?

Arti: makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain); insan; orang
contoh: 'sebagai manusia biasa, ia bisa juga khilaf'


Apa contoh kalimat menggunakan kata ?

Contoh kata adalah: sebagai manusia biasa, ia bisa juga khilaf.

Kata manusia termasuk kata apa?

Kata manusia adalah Kata Nomina (kata benda).

Kata-kata dari kata dasar manusia

 • anak manusia:

  Yesus (ungkapan ini merujuk pada tokoh penyelamat di zaman yang akan datang);

 • bioklimatologi manusia:

  cabang bioklimatologi yang membicarakan pengaruh iklim thd manusia

 • ekologi manusia:

  ilmu tentang keadaan lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan manusia;

 • kewajiban manusia:

  segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan);

 • lembaga manusia:

  bakal manusia; mudigah;

 • manusia siap pakai:

  tenaga terdidik yang terampil dan profesional serta siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja;

 • manusia perahu:

  orang-orang yang secara berbondong-bondong meninggalkan negerinya menuju negara lain dengan menggunakan perahu;

 • umat manusia:

  sekalian (bangsa) manusia;

Peribahasa menggunakan kata manusia

 • hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa
  =pada waktu kita hidup sebaiknya berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk masyarakat
 • kerbau seratus dapat digembalakan, manusia seorang tiada terkawal
  =menjaga seorang perempuan lebih sukar daripada menjaga binatang yang banyak
 • manusia tahan kias, binatang tahan palu
  =mengajar manusia dengan sindiran sudah cukup, tetapi mengajar binatang harus dengan pukulan
 • pantang kutu dicukur, pantang manusia dihinakan
  =tiada orang yang mau dihinakan

Semua Peribahasa tentang manusia

Kata bijak terpopular manusia

 • Kebanyakan manusia berjuang mengada-adakan dirinya. Menonjol-nonjolkan dirinya, bahkan untuk itu mereka meniadakan mahluk selainnya. Sampai tega meniadakan Tuhannya, itulah kematian.
 • Manusia jangan menunggu hancur dulu baru insaf.
 • Mendidik seorang pria sama dengan mendidik anak manusia. Tapi mendidik seorang wanita sama dengan mendidik sebuah keluarga.
 • Berhenti bercita-cita adalah tragedi terbesar dalam hidup manusia.
 • Setiap manusia memiliki monster dalam diri mereka. Sepanjang hidup manusia harus berperang melawan monster itu. Terkadang monster itu kalah, terkadang monster itu menang. Terkadang kalau tekanan batin yang dialami seorang manusia sudah melampaui batas pertahanan dirinya, manusia bisa memilih untuk m
 • Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka (berpribadi), yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya.

Semua kata-kata bijak tentang manusia

Kata-kata di KBBI yang dekat dari manusia

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[manusia] Arti manusia di KBBI adalah: makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain); insan; orang. Contoh: sebagai manusia biasa, ia bisa.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)