Arti kata kesahajaan menurut KBBI

Apa yang dimaksud dengan kesahajaan?

kesahajaan
[ke·sa·ha·ja·an]

Kata Nomina (kata benda)
Dari kata dasar: sahaja.

Arti: kesederhanaan; kewajaran
contoh: 'kesahajaan orang itu tampak dari tutur katanya yang polos dan perilakunya yang lugu'


Apa kata dasar dari kesahajaan?
Kata kesahajaan berasal dari kata dasar sahaja.


Apa contoh kalimat menggunakan kata sahaja?
Contoh kata sahaja adalah: kesahajaan orang itu tampak dari tutur katanya yang polos dan perilakunya yang lugu.


Kata sahaja termasuk kata apa?
Kata sahaja adalah Kata Nomina (kata benda).


Kata-kata dari kata dasar sahaja

Kata-kata di KBBI yang dekat dari sahaja

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[kesahajaan] Arti kesahajaan di KBBI adalah: kesederhanaan; kewajaran. Contoh: kesahajaan orang itu tampak dari.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)