Arti kata kesahajaan menurut KBBI

kesahajaan [ke·sa·ha·ja·an]

Kata Nomina (kata benda)
Dari kata dasar: sahaja.

Arti: kesederhanaan; kewajaran
contoh: 'kesahajaan orang itu tampak dari tutur katanya yang polos dan perilakunya yang lugu'

Kata-kata dari kata dasar sahaja

Kata-kata di KBBI yang dekat dari sahaja

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[kesahajaan] Makna kesahajaan di KBBI adalah: kesederhanaan; kewajaran. Contoh: kesahajaan orang itu tampak dari.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)