Arti kata menurut KBBI: sah

sah

Kata Verbia (kata kerja)
 1. Apa yang dimaksud dengan sah?

 2. 1) dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku
  contoh: 'berdasarkan akta notaris, pendirian yayasan itu sudah sah'
 3. 2) tidak batal (tentang keagamaan) (Kata Verbia (kata kerja))
  contoh: 'salatnya tetap sah meskipun tidak memakai peci'
 4. 3) berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi (Kata Verbia (kata kerja))
  contoh: 'para pelamar harus membawa surat-surat keterangan yang sah karangan untuk media massa harus ditulis dengan ejaan yang sah'
 5. 4) boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik (Kata Adjektiva (kata sifat))
  contoh: 'naskah proklamasi yang dibacakan pada setiap peringatan tanggal 17 Agustus adalah naskah yang sah'
 6. 5) nyata dan tentu; pasti (Kata Adjektiva (kata sifat))
  contoh: 'peti ini sah berisi uang'

Apa contoh kalimat menggunakan kata sah?

Contoh kata sah adalah: berdasarkan akta notaris, pendirian yayasan itu sudah sah.

Kata sah termasuk kata apa?

Kata sah adalah Kata Verbia (kata kerja).

Kata-kata dari kata dasar sah

 • saksi sah:

  saksi yang betul;

 • waris sah:

  penerima warisan yang sah berdasarkan hukum (agama, adat);

Kata-kata di KBBI yang dekat dari sah

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[sah] Arti sah di KBBI adalah: dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku. Contoh: berdasarkan akta notaris, pendirian.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)