Arti kata kebangsaan menurut KBBI

kebangsaan [ke·bang·sa·an]

Kata Nomina (kata benda)
Dari kata dasar: bangsa.

Apa yang dimaksud dengan kebangsaan?

 1. 1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa
  contoh: 'korban pesawat yang terbakar itu sudah diketahui -nya'
 2. 2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa
  contoh: 'sejarah kebangsaan Indonesia'
 3. 3) kedudukan (sifat) sebagai orang mulia (bangsawan)
  contoh: 'bukan -nya melainkan kelakuannya yang kita pandang'
 4. 4) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara
  contoh: 'memupuk rasa kebangsaan'

Apa contoh kalimat menggunakan kata ?

Contoh kata adalah: korban pesawat yang terbakar itu sudah diketahui -nya.

Kata kebangsaan termasuk kata apa?

Kata kebangsaan adalah Kata Nomina (kata benda).

Kata-kata dari kata dasar bangsa

 • lagu kebangsaan:

  lagu resmi negara tertentu;

Kata bijak terpopular kebangsaan

 • Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat.
 • Lagu kebangsaan adalah urusan emosional.
 • Dan hanya semangat kebangsaan, yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan. Yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia.
 • Kita dari republik Indonesia dengan tegas menolak chauvinisme itu. Maka itu di samping sila kebangsaan dengan lekas-lekas kita taruhkan sila perikemanusiaan.
 • Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun Saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. kita hendak mendirikan suatu Negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golon

Semua kata-kata bijak tentang kebangsaan

Kata-kata di KBBI yang dekat dari bangsa

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[kebangsaan] Arti kebangsaan di KBBI adalah: ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Contoh: korban pesawat yang terbakar itu.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)