Arti kata menurut KBBI: huruf

huruf [hu·ruf]

Kata Nomina (kata benda)

Apa yang dimaksud dengan huruf?

Arti: tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa; aksara
contoh: 'huruf Arab huruf Cina'


Apa contoh kalimat menggunakan kata huruf?

Contoh kata huruf adalah: huruf Arab huruf Cina.

Kata huruf termasuk kata apa?

Kata huruf adalah Kata Nomina (kata benda).

Kata-kata dari kata dasar huruf

 • alih huruf:

  penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya); alih aksara;

 • buta huruf:

  tidak dapat membaca dan menulis; tunaaksara;

 • contoh huruf: (Grafika)

  jenis atau model huruf menurut penyebutannya;

 • huruf vet:

  huruf yang dicetak tebal;

 • huruf vokal:

  huruf untuk melambangkan fonem vokal, yaitu a, i, u, e, dan o; huruf hidup;

 • huruf akik:

  huruf cetak yang kecil-kecil;

 • huruf awal:

  huruf pertama dari kalimat pertama pada halaman baru, dan disusun dengan huruf kapital yang bagus, biasanya terdapat pada buku-buku bacaan yang bermutu;

 • huruf balok:

  tulisan tegak yang tidak dirangkaikan (sebagai huruf cetak);

 • huruf besar:

  huruf kapital;

 • huruf biasa:

  huruf yang lazim dipakai dalam dunia pers, biasanya berukuran 8, 9, atau 10 titik;

 • huruf blasteran:

  huruf yang berlainan tata titik bakunya;

 • huruf bunyi:

  huruf vokal;

 • huruf cetak:

  huruf yang lazim dipakai dalam cetak-mencetak (huruf-hurufnya tidak bergandengan);

 • huruf harakat:

  huruf vokal;

 • huruf hias:

  huruf yang digunakan sebagai daya tarik, biasanya berukuran besar; huruf pameran;

 • huruf hidup:

  huruf yang melambangkan vokal, yaitu a, i, u, e, o; huruf vokal;

 • huruf hijaiah:

  huruf Arab (dari alif sampai ya);

 • huruf Jawi:

  huruf Arab yang dipakai untuk menuliskan teks dalam bahasa Melayu; huruf Arab Melayu;

 • huruf kamariah:

  huruf dalam sistem aksara bahasa Arab yang tidak menyebabkan peleburan huruf lam sebagai artikel, seperti huruf h pada alhilal (huruf kamariah yang lainnya adalah hamzah, ba, jim, kha, ain, ga, fa, qaf, kaf, mim, wau,

 • huruf kapital:

  huruf yang berukuran dan berbentuk khusus (lebih besar daripada huruf biasa ), biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri dan sebagainya, seperti A, B, H; huruf besar;

 • huruf kecil:

  huruf yang digunakan untuk menulis kata-kata, seperti a, b, k, dan p;

 • huruf konsonan:

  huruf yang digunakan untuk melambangkan fonem konsonan, yaitu b, c, d, dst; huruf mati;

 • huruf kursif:

  huruf miring;

 • huruf kurus: (Grafika)

  huruf sempit yang lebih kecil daripada lebar standar gambar huruf tertentu yang menampakkan rupa sempit;

 • huruf Latin:
  1. 1) huruf menurut abjad Latin;
  2. 2) huruf yang biasa digunakan dalam tulisan tangan yang ditulis berangkai-rangkai;
 • huruf lebar:

  huruf yang gambarnya lebar-lebar, lebih lebar daripada huruf biasa, yang apabila disusun memakan tempat;

 • huruf lisani: (Kata Arkais)

  huruf lidah;

 • huruf mati:

  huruf yang melambangkan konsonan, seperti m, p, t; huruf konsonan;

 • huruf miring:

  huruf yang letaknya miring, tetapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti pada kursif;

 • huruf pameran:

  huruf hias;

 • huruf pegon:

  huruf Arab yang dipakai untuk menuliskan teks dalam bahasa Jawa;

 • huruf pertama:

  huruf besar yang digunakan pada permulaan suatu kalimat;

 • huruf Roman: (Kata Arkais)

  huruf Latin;

 • huruf Romawi:

  huruf Latin;

 • huruf syamsiah:

  huruf dalam sistem aksara bahasa Arab yang dapat menyebabkan peleburan huruf lam sebagai artikel menjadi bunyi yang sama dengan bunyi huruf tsb, seperti huruf atau bunyi t pada kata al-taqwa yang dilafalkan menjadi attaq

 • huruf tebal:

  huruf yang dicetak tebal atau berat; huruf vet;

 • huruf tegak:

  huruf yang posisinya tegak;

 • huruf timbul:

  huruf yang dicetak menyembul pada kertas dan sebagainya;

 • huruf tulis:

  huruf cetak yang dibuat meniru huruf tulisan tangan;

 • mata huruf:

  huruf satu per satu;

 • melek huruf:

  dapat membaca dan menulis; melek aksara;

 • salah huruf: (Grafika)

  penamaan huruf yang berbeda dari gaya yang dipakai dalam berita;

Kata-kata di KBBI yang dekat dari huruf

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[huruf] Arti huruf di KBBI adalah: tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan.... Contoh: huruf Arab huruf Cina. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)