Arti kata menurut KBBI: bermula

bermula [ber·mu·la]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: mula.
 1. Apa yang dimaksud dengan bermula?

 2. 1) ada mulanya (awalnya)
  contoh: 'Tuhan yang tiada bermula dan tiada berakhir'
 3. 2) pertama-tama; pertama sekali (Kata Adverbia)
  contoh: 'beliaulah yang bermula mendirikan sekolah partikelir di sini'
 4. 3) mula-mula; sediakala (Kata Adverbia)
  contoh: 'tidak lama setelah bertengkar mereka sudah bersahabat lagi seperti bermula'
 5. 4) bersumber; berpenyebab awal; berpangkal (dari) (Kata Verbia (kata kerja))
  contoh: 'perkelahian itu bermula kesalahpahaman kecil belaka'
 6. 5) pertama-tama yang akan diceritakan; sebermula (Kata Adverbia)
  contoh: 'bermula maka tersebutlah seorang raja besar di negara anu'

Apa contoh kalimat menggunakan kata bermula?

Contoh kata bermula adalah: Tuhan yang tiada bermula dan tiada berakhir.

Kata bermula termasuk kata apa?

Kata bermula adalah Kata Verbia (kata kerja).

Kata-kata di KBBI yang dekat dari mula

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[bermula] Arti bermula di KBBI adalah: ada mulanya (awalnya). Contoh: Tuhan yang tiada bermula dan tiada.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)