Arti kata menurut KBBI: bermula-mula

bermula-mula [ber·mu·la-mu·la]

Kata Adverbia
Dari kata dasar: mula.

Apa yang dimaksud dengan bermula-mula?

Arti: pertama-tama; pertama sekali;


Kata bermula-mula termasuk kata apa?

Kata bermula-mula adalah Kata Adverbia.

Kata-kata di KBBI yang dekat dari mula

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[bermula-mula] Arti bermula-mula di KBBI adalah: pertama-tama; pertama sekali;. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)