Arti kata berkhidmat menurut KBBI

berkhidmat [ber·khid·mat]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: khidmat.
  1. 1) berbuat khidmat; bersopan-santun;
  2. 2) mengabdi kepada; setia kepada
    contoh: 'berkhidmat kepada tanah air adalah kewajiban setiap warga negara'

Kata-kata dari kata dasar khidmat

Kata-kata di KBBI yang dekat dari khidmat

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[berkhidmat] Makna berkhidmat di KBBI adalah: berbuat khidmat; bersopan-santun;. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)