Arti kata kekhidmatan menurut KBBI

kekhidmatan [ke·khid·mat·an]

Kata Nomina (kata benda)
Dari kata dasar: khidmat.

Apa yang dimaksud dengan kekhidmatan?

  1. 1) suasana (keadaan) hormat atau takzim;
  2. 2) perihal khidmat; perihal setia
    contoh: 'dari tadi kita berbicara tentang kekhidmatan, tetapi arti kata "khidmat" itu sendiri kita tidak tahu'

Kata kekhidmatan termasuk kata apa?

Kata kekhidmatan adalah Kata Nomina (kata benda).

Kata-kata dari kata dasar khidmat

Kata-kata di KBBI yang dekat dari khidmat

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[kekhidmatan] Arti kekhidmatan di KBBI adalah: suasana (keadaan) hormat atau takzim;. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)