Peribahasa: seiring

Peribahasa menggunakan kata seiring

 • menohok kawan seiring
  =mencelakakan kawan sendiri
 • menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan
  =mencelakakan teman sendiri'
 • seiring bertukar jalan (sekandang tidak sebau, seia bertukar sebut)
  =berlainan pendapat (caranya) meskipun maksudnya sama
 • seiring bertukar jalan, seia bertukar sebut
  =kedua pihak semaksud dan sepaham, tetapi berlain cara melaksanakannya
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata seiring, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata seiring menerut KBBI

seiring [se·i·ring]

Kata Nomina (kata benda)
 1. 1) bersama-sama berjalan; seperjalanan
  contoh: 'kawan seiring'
 2. 2) bersamaan (dengan)
  contoh: 'seiring dengan pencabutan undang-undang darurat perang itu, dikeluarkan pula undang-undang baru yang melarang kegiatan serikat buruh'

Lihat arti seiring lengkap