Peribahasa: seiring bertukar jalan, seia bertukar sebut

  • Arti: kedua pihak semaksud dan sepaham, tetapi berlain cara melaksanakannya

Arti: seiring bertukar jalan, seia bertukar sebut. Selalu ada di situs JagoKata.. Lihat arti dan definisi di jagokata.