Peribahasa: hidup

Peribahasa menggunakan kata hidup

 • adat hidup tolong-menolong, syariat palu-memalu
  =dalam kehidupan sehari-hari harus saling menolong, dalam agama saling membantu
 • bagai kerakap tumbuh di (di atas) batu, hidup enggan mati tak mau
  =hidup dalam kesukaran (kemelaratan)'
 • banyak menelan garam hidup
  =banyak pengalaman hidup
 • banyak telan garam hidup
  =banyak pengalaman hidup
 • daripada hidup bercermin bangkai lebih baik mati berkalang tanah
  =daripada menanggung malu lebih baik mati
 • daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah (daripada hidup berlumur tahi, lebih baik mati bertimbun bunga)
  =daripada hidup menanggung malu, lebih baik mati
 • hidup bertimba uang
  =hidup boros (serba mewah, banyak membelanjakan uang)
 • hidup di ujung gurung orang
  =orang yang hidup melarat
 • hidup dikandung adat, mati dikandung tanah
  =selama hidup orang harus taat pada adat kebiasaan dalam masyarakat
 • hidup dua muara
  =mempunyai dua macam mata pencaharian
 • hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa
  =pada waktu kita hidup sebaiknya berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk masyarakat
 • hidup sandar-menyandar umpama aur dengan tebing
  =perihal orang berlaki istri yang berkasih-kasihan
 • hidup segan mati tak hendak
  =hidup yang merana (karena sakit terus-menerus, melarat, sengsara, dan sebagainya)
 • hidup segan, mati tak embuh
  =hidup merana, selalu sakit-sakit saja
 • hidup seperti musang
  =tentang orang jahat (pencuri) yang pada siang hari tidak kelihatan tetapi pada malam hari merayap mencari mangsanya
 • hidup tidak karena doa, mati tidak karena sumpah
  =orang harus berusaha dengan tenaga dan pikiran sendiri dan tidak mengharapkan pertolongan orang lain
 • hujan panas permainan hari, senang susah permainan hidup
  =telah biasa bahwa kehidupan manusia ada kalanya susah, ada kalanya senang
 • jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa
  =sudah berpengalaman banyak
 • kalau bangkai galikan kuburnya, kalau hidup sediakan buaiannya
  =lebih baik menunggu dengan tenang apa yang akan terjadi, lalu mempertimbangkan langkah apa yang akan diambil
 • lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai
  =lebih baik mati daripada menanggung malu
 • mendukung biawak hidup
  =melakukan sesuatu atau mempunyai anak (istri dan sebagainya) yang sangat menyusahkan
 • sebaik-baiknya hidup teraniaya
  =sekali-kali jangan merugikan atau mencelakakan orang lain sekalipun kita dirugikan atau dicelakakannya

Penjelasan menggunakan kata hidup

 • ada nyawa (umur) ada rezeki
  =selama masih hidup kita tentu masih sanggup berusaha
 • ada nyawa, ada rezeki
  =selama masih hidup selama itu pula selalu mendapat penghidupan
 • ada nyawa, nyawa ikan
  =masih hidup, tetapi sudah hampir mati (dalam keadaan hampir mati)
 • ada nyawa, ada ikan
  =masih hidup, tetapi sudah hampir mati (dalam keadaan hampir mati)
 • anggung-anggip bagai rumput tengah jalan
  =hidup yang serba susah (sakit, miskin, dan sebagainya)
 • ayam bertelur di padi
  =hidup senang dan mewah
 • bagai kerakap tumbuh di (di atas) batu, hidup enggan mati tak mau
  =hidup dalam kesukaran (kemelaratan)'
 • berendam sesayak air, berpaut sejengkal tali
  =hidup serba kekurangan
 • daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah (daripada hidup berlumur tahi, lebih baik mati bertimbun bunga)
  =daripada hidup menanggung malu, lebih baik mati
 • esa hilang dua terbilang
  =mati atau hidup dengan kemuliaan, tidak ada pilihan lain
 • hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai
  =orang yang hidup hemat akan menjadi kaya, orang rajin belajar akan menjadi pandai
 • hidup bertimba uang
  =hidup boros (serba mewah, banyak membelanjakan uang)
 • hidup di ujung gurung orang
  =orang yang hidup melarat
 • hidup dikandung adat, mati dikandung tanah
  =selama hidup orang harus taat pada adat kebiasaan dalam masyarakat
 • hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa
  =pada waktu kita hidup sebaiknya berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk masyarakat
 • hidup segan mati tak hendak
  =hidup yang merana (karena sakit terus-menerus, melarat, sengsara, dan sebagainya)
 • hidup segan, mati tak embuh
  =hidup merana, selalu sakit-sakit saja
 • hulu mujur pandai bertenggang (bertengkar ), hulu baik pandai memakai
  =pandai hidup dan pandai bergaul
 • menambat tidak bertali
  =pria dan wanita yang hidup sebagai suami istri, tetapi tidak menikah
 • mumbang jatuh kelapa jatuh
  =semua yang hidup akan mati (tidak memandang umur dan sebagainya)
 • pelepah bawah luruh, pelepah atas jangan gelak
  =ingatlah bahwa sekalian yang hidup akan mati
 • perkawinan tempat mati
  =perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia
 • puyu di air jernih
  =hidup dalam kesenangan'
 • redup atau panas keras
  =hidup atau mati
 • sauk (menyauk) air mandikan diri
  =hidup dengan usahanya sendiri
 • tangguk lerek dengan bingkainya
  =suami istri yang hidup rukun sampai tua
 • Terbuat dari emas sekalipun, sangkar tetap sangkar juga
  =Meskipun hidup dalam kemewahan tetapi terkekang, hati tetap merasa tersiksa juga.
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata hidup, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata hidup menerut KBBI

hidup [hi·dup]

Kata Verbia (kata kerja)
 1. 1) masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya (tentang manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya)
  contoh: 'kakeknya masih hidup, tetapi neneknya telah lama meninggal'
 2. 2) bertempat tinggal (diam)
  contoh: 'hidup di desa lebih tenang daripada di kota besar'
 3. 3) mengalami kehidupan dalam keadaan atau dengan cara tertentu
  contoh: 'dulu dia hidup mewah, sekarang merana kita harus hidup dengan hemat'
 4. 4) beroleh (mendapat) rezeki dengan jalan sesuatu
  contoh: 'penduduk di sekitar pelabuhan itu hidup dari berniaga'
 5. 5) berlangsung (ada) karena sesuatu
  contoh: 'yayasan itu dapat hidup karena uang sumbangan para dermawan'
 6. 6) tetap ada (tidak hilang)
  contoh: 'peristiwa indah itu masih hidup dalam ingatannya'
 7. 7) masih berjalan (tentang perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya)
  contoh: 'walaupun jumlah anggotanya tidak lagi sebanyak dahulu, perkumpulan itu tetap hidup juga'
 8. 8) tetap menyala (tentang lampu, radio, api)
  contoh: 'dia sudah tertidur, tetapi lampu di sampingnya masih saja hidup tetap bergerak terus: arloji saya masih hidup juga walaupun jatuh ke lantai'
 9. 9) masih tetap dipakai (tentang bahasa, adat, sumur, dan sebagainya)
  contoh: 'adat itu masih tetap hidup dalam masyarakat'
 10. 10) ramai (tidak sepi dan sebagainya)
  contoh: 'menjelang Lebaran perdagangan kain dan makanan hidup sekali'
 11. 11) seakan-akan bernyawa atau benar-benar tampak seperti keadaan sesungguhnya (tentang lukisan, gambar)
  contoh: 'lukisan itu sangat hidup'
 12. 12) seperti sungguh-sungguh terjadi atau dialami (tentang cerita)
  contoh: 'cerita dan gaya bahasanya segar lagi hidup'
 13. 13) seruan yang menyatakan harapan mudah-mudahan tetap selamat;

Lihat arti hidup lengkap