Arti kata menurut KBBI: ubat

1 ubat, ubat, ubatan [ubat, uba·tan]

Apa yang dimaksud dengan ubat?

Arti: lihat hobat(an)

2 ubat

Apa yang dimaksud dengan ubat?

Arti: lihat obat


Kata-kata di KBBI yang dekat dari ubat

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[ubat] Arti ubat di KBBI adalah: lihat. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)