Arti kata telap menurut KBBI

1 telap [te·lap]

Kata Verbia (kata kerja)
  1. 1) makan (mempan tentang senjata tajam)
    contoh: 'keris itu tiada telap pada tubuhnya orang Aceh dikatakan tidak telap oleh senjata'
  2. 2) (dapat) kena luka; (dapat) dilukai
    contoh: 'tiada telap, tidak dapat luka (oleh senjata) kebal: ia tidak telap ditembak, tidak dapat kena luka oleh tembakan kulitnya tiada cacat, tiada telap kena peluru'

2 telap [te·lap]

Kata Nomina (kata benda), Kata Arkais
  1. 1) bekas (tempat sesuatu);
  2. 2) bekas dari tembikar, kaca, dan sebagainya (tempat bau-bauan, gambir, tembakau, dan sebagainya)

Kata-kata dari kata dasar telap

Kata-kata di KBBI yang dekat dari telap

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[telap] Arti telap di KBBI adalah: makan (mempan tentang senjata tajam). Contoh: keris itu tiada telap pada tubuhnya.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)