Arti kata tanda menurut KBBI

tanda
[tan·da]

Kata Nomina (kata benda)
 1. 1) yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu
  contoh: 'dari kejauhan terdengar sirene tanda bahaya'
 2. 2) gejala
  contoh: 'sudah tampak tandanya'
 3. 3) bukti
  contoh: 'itulah tanda bahwa mereka tidak mau bekerja sama'
 4. 4) pengenal; lambang
  contoh: 'kontingen Indonesia mengenakan tanda Garuda Pancasila'
 5. 5) petunjuk;
 • bertimbang tanda:

  bertukar tanda (msl cincin) yang menyatakan sudah bertunangan;

 • gambar tanda:

  gambar yang menunjukkan pemakaian tertentu, msl tanda panah (lihat) menunjukkan arah dan sebagainya; ~ tempel

 • meletak tanda:

  memberikan barang (berupa cincin dan sebagainya) kepada pengantin perempuan sebagai tanda perkawinan akan berlangsung;

 • tanda alamiah:

  tanda yang bukan dengan sengaja diciptakan oleh manusia untuk suatu keperluan;

 • tanda baca:

  tanda yang dipakai dalam sistem ejaan (seperti titik, koma, titik dua);

 • tanda bagi: (Matematika)

  tanda untuk menyatakan habis dibagi atau pembagian (titik dua [
  contoh: ])

 • tanda bakti:

  pernyataan bakti;

 • tanda beti:

  bukti suatu perkara kejahatan;

 • tanda bukti:

  bukti yang menguatkan alasan (meyakinkan suatu kebenaran dsb);

 • tanda gambar:

  gambar yang dipakai sebagai tanda atau lambang suatu partai politik atau golongan masyarakat yang tampil sebagai kontestan dalam pemilihan umum;

 • tanda hayat:

  tanda mata;

 • tanda hidup:
  1. 1) tanda adanya kehidupan (pada suatu tempat dsb);
  2. 2) tanda mata;
 • tanda hubung:

  tanda garis (~) untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pergantian baris, memisahkan bentuk ulang, atau menggabungkan unsur bentuk majemuk;

 • tanda jadi:

  uang muka atau panjar sebagai tanda disepakatinya suatu transaksi jual beli;

 • tanda koma:

  uang muka atau panjar sebagai tanda disepakatinya suatu transaksi jual beli;

 • tanda kutip:

  tanda petik;

 • tanda mata:

  cenderamata;

 • tanda mati:

  tanda untuk menyatakan sebuah huruf tidak dibaca (dalam aksara Arab); jazam;

 • tanda opsi:

  surat penunjukan pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan kurs yang ditetapkan;

 • tanda panah:

  tanda penunjuk berupa anak panah (lihat) yang biasa dipakai dalam arti 1) lihat akhli
  contoh: akhli ? ahli 2) jadi, menjadi: meng+karang ? mengarang

 • tanda pangkat:
  1. 1) tanda yang menyatakan pangkat dalam kemiliteran dan sebagainya;
  2. 2) tanda yang menyatakan perpangkatan (pergandaan) suatu bilangan; (Matematika)
 • tanda pembayaran:

  kuitansi;

 • tanda penghargaan:

  tanda (berupa bintang dan sebagainya) yang diberikan kepada seseorang untuk menghargai jasanya (karyanya dsb);

 • tanda penunjuk arsip:

  tanda batas, biasanya terbuat dari karton tebal, yang menunjukkan letak kelompok surat dalam tempat penyimpanannya;

 • tanda penyingkat:

  tanda baca (' ;) yang menunjukkan penghilangan bagian kata; apostrof;

 • tanda peringatan:

  barang yang dipakai sebagai tali ingatan atau kenang-kenangan;

 • tanda petik:

  tanda baca ("...") yang mengapit petikan langsung yang menyatakan kutipan berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain;

 • tanda petik tunggal:

  tanda baca ('...' ;) yang mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain;

 • tanda pisah:

  tanda baca (— ;) yang membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat;

 • tanda pundak:

  tanda pengenal (ciri, atribut, dan sebagainya) yang dipasang di bahu baju; epolet;

 • tanda putus:

  tanda jadi;

 • tanda rujuk silang:

  tanda panah (lihat) yang dipakai untuk mengacu kepada hal lain yang dijadikan acuan;

 • tanda sama (dengan): (Matematika)

  tanda (=) untuk menyatakan bahwa bilangan yang ada di sebelah kiri sama nilainya dengan yang ada di sebelah kanan;

 • tanda selar:

  cap bakar pada kulit (kuda, sapi, dsb);

 • tanda serah:

  biaya perkara menurut adat;

 • tanda seru:

  tanda baca (!) yang dipakai sesudah ungkapan dan pernyataan yang berupa seruan atau perintah, yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat;

 • tanda silang:

  dua garis yang bersilang;

 • tanda tambah:

  tanda (+) untuk menyatakan penjumlahan;

 • tanda tangan:

  nama yang dituliskan secara khas dengan tangan oleh orang itu sendiri;

 • tanda tanya:
  1. 1) tanda baca (" ;) yang terdapat pada akhir kalimat tanya;
  2. 2) sesuatu yang memerlukan jawaban atau yang kebenarannya masih diragukan;
 • tanda terima:

  surat sebagai pernyataan telah menerima uang (kuitansi) atau barang (faktur);

 • tanda titik:

  tanda baca (.) yang dipakai antara lain pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan;

 • tanda titik dua:

  tanda yang antara lain dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian;

 • tanda usaha:

  lambang yang menggambarkan identitas usaha;

 • tanda video:

  tanda yang muncul dalam siaran melalui kaset;

Peribahasa menggunakan kata tanda

 • air beriak tanda tak dalam
  =orang yang banyak cakap (sombong dan sebagainya ), biasanya kurang ilmunya
 • berkocak tanda tak penuh
  =orang yang banyak bicara menandakan kurang pengetahuannya
 • beriak tanda tak dalam, berguncang tanda tak penuh
  =orang yang suka menyombong pertanda kurang dalam pengetahuannya

Semua Peribahasa tentang tanda

Kata bijak terpopular tanda

 • Hidup adalah keberanian menghadapi tanda tanya.
 • Aku sudah cinta sebelum huruf pertama dicipta ketika kau belum mengenali udara dan cahaya saat semua benda masih berwujud tanda tatkala kehidupan belum punya usia.
 • Pagi mengajarkan kita bahwa segala sesuatu selalu diawali dengan rasa syukur dan embun adalah tanda keiklasannya.
 • Kematian adalah apa yang paling titik. 'Apa' dan bukan 'alpa' sebab ia sangat berisi dan tidak kosong dan tidak akhir. Ia hanya salah satu tanda baca, titik yang paling titik. Jeda.
 • Seperti seribu kupu-kupu. Bernyanyi dan berbisik riang tanda rindu. Bagaimana rasamu?
 • Kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi adalah penjelmaan sebuah kekuatan.
 • Tanda-tanda orang nan celaka antara lain: bergairah dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan haram dan menjauhi nasihat.
 • Aku bagai benih di bawah tanah, Aku menanti tanda musim semi.
 • Saat menulis, aku tak suka titik. Aku gemar tanda koma. Tolong jangan perintahkan aku untuk berhenti dan tenggelam dalam stagnansi.
 • Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar terimalah dan hadapilah.

Semua kata-kata bijak tentang tanda

Kata-kata di KBBI yang dekat dari tanda

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[tanda] Arti tanda di KBBI adalah: yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. Contoh: dari kejauhan terdengar sirene.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)