Arti kata talak menurut KBBI

talak [ta·lak]

Kata Nomina (kata benda), Agama Islam

Arti: perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan;

 • menjatuhkan talak:

  menceraikan istri;

 • surat talak:

  surat cerai;

 • taklik talak:

  pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan);

 • talak bain:

  talak tiga;

 • talak dua:

  pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan atas suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah;

 • talak satu:

  pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak satu kali dan memungkinkan suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah;

 • talak tiga:

  perceraian yang tidak boleh rujuk lagi kecuali jika bekas istri pernah nikah dengan orang lain dan kemudian diceraikan (tidak dapat dijatuhkan tiga kali berturut-turut atau dijatuhkan sekaligus);

 • tebus talak:

  bercerai atas permintaan pihak perempuan dengan mengembalikan maskawin yang telah diterimanya;

Kata-kata dari kata dasar talak

Peribahasa menggunakan kata talak

 • bercerai sudah, talak tidak
  =sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan

Semua Peribahasa tentang talak

Kata-kata di KBBI yang dekat dari talak

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[talak] Makna talak di KBBI adalah: perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan;. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)