Arti kata syahsiah menurut KBBI

syahsiah [syah·si·ah]

Kata Adjektiva (kata sifat), Arab

Arti: berkaitan dengan pribadi; menyangkut perseorangan

  • makhluk syahsiah:

    makhluk individu
    contoh: sebagai makhluk syahsiah syahsiah seseorang mempunyai kewajiban thd Allah

Kata-kata di KBBI yang dekat dari syahsiah

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[syahsiah] Makna syahsiah di KBBI adalah: berkaitan dengan pribadi; menyangkut perseorangan. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)