Arti kata sekurang-kurangnya menurut KBBI

sekurang-kurangnya [se·ku·rang-ku·rang·nya]

Kata Adverbia
Dari kata dasar: kurang.

Arti: setidak-tidaknya; serendah-rendahnya
contoh: 'sekurang-kurangnya tamatan sekolah menengah atas'

Kata bijak dengen kata: sekurang-kurangnya

  • Sekurang-kurangnya masyarakat kamu sudah mengeluarkan orang yang lebih dari seorang Darwin, Newton, Marx dan Lenin, barulah kamu boleh bangga. - Tan Malaka

  • Sebuah perkawinan yang baik sekurang-kurangnya 80% nasib untung menemukan seorang yang tepat pada waktu yang tepat. Sisanya adalah saling percaya. - Nanette Newman

Semua kutipan dan kata-kata tentang sekurang-kurangnya

Kata-kata dekat dari kurang

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[sekurang-kurangnya] Arti kata sekurang-kurangnya di KBBI adalah: setidak-tidaknya; serendah-rendahnya. Contoh: sekurang-kurangnya tamatan sekolah.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)