Arti kata perkongsian menurut KBBI

perkongsian [per·kong·si·an]

Kata Nomina (kata benda)
Dari kata dasar: kongsi.
  1. 1) persekutuan (dagang); perseroan;
  2. 2) perihal berkongsi

Kata-kata dari kata dasar kongsi

Kata-kata di KBBI yang dekat dari kongsi

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[perkongsian] Makna perkongsian di KBBI adalah: persekutuan (dagang); perseroan;. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)