Arti kata peranakan menurut KBBI

peranakan [per·a·nak·an]

Kata Nomina (kata benda)
Dari kata dasar: anak.

Apa yang dimaksud dengan peranakan?

  1. 1) kantong selaput dalam perut (tempat bayi); rahim
    contoh: 'ada gejala kanker pada peranakannya'
  2. 2) keturunan anak negeri dengan orang asing
    contoh: 'Cina peranakan banyak di negeri itu'
  3. 3) yang dilahirkan di
    contoh: 'tidak boleh peranakan suatu marga masuk marga lain'

Apa contoh kalimat menggunakan kata ?

Contoh kata adalah: ada gejala kanker pada peranakannya.

Kata peranakan termasuk kata apa?

Kata peranakan adalah Kata Nomina (kata benda).

Kata-kata dari kata dasar anak

Kata-kata di KBBI yang dekat dari anak

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[peranakan] Arti peranakan di KBBI adalah: kantong selaput dalam perut (tempat bayi); rahim. Contoh: ada gejala kanker pada peranakannya. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)