Arti kata peperangan menurut KBBI

peperangan [pe·pe·rang·an]

Kata Nomina (kata benda)
Dari kata dasar: perang.

Arti: hal berperang
contoh: 'medan peperangan'

Kata-kata dari kata dasar perang

Kata bijak terpopular peperangan

 • Aku telah berhasil memenangi banyak peperangan besar. Kemenangan-kemenangan spektakuler yang berhasil kuraih tercatat dalam tinta emas sejarah. Tetapi, aku kalah dan terpuruk di hadapan satu wanita.
  - Napoleon Bonaparte
 • Bertempur dan menaklukkan musuh dalam peperangan bukanlah kehebatan paling tinggi; kehebatan tertinggi terjadi ketika Anda mampu menghentikan musuh tanpa perlawanan.
  - Sun Tzu
 • Yang amat ajaib ialah peperangan di antara otak dan hati. Beberapa saat dia dapat dilupakan dan hati mengikut dengan patuh apa kehendak otak. Tapi bila kelihatan rumah tangganya, atau kelihatan rupanya sendiri, dan kadang-kadang bila namanya disebut orang, hati lupa akan perintah otak, ia kembali berdebar ia surut kepada kenang-kenangannya yang lama. Ini yang kerap kali mengalahkan anakanda.
  - Buya Hamka
 • Politik bebas bukanlah suatu politik mencari kedudukan netral jika pecah peperangan, politik bebas bukanlah suatu politik netralitas tanpa mempunyai warnanya Beogard ( sendiri ), berpolitik bebas bukanlah berarti menjadi berarti menjadi suatu negara penyangga antara kedua blok raksasa.
  - Soekarno

Semua kata-kata bijak tentang peperangan

Kata-kata di KBBI yang dekat dari perang

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[peperangan] Makna peperangan di KBBI adalah: hal berperang. Contoh: medan peperangan. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)