Arti kata nasihat menurut KBBI

nasihat [na·si·hat]

Kata Nomina (kata benda)
 1. 1) ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik
  contoh: 'lebih baik aku turuti nasihat ibu beroleh nasihat dari kepala kantornya'
 2. 2) ibarat yang terkandung dalam suatu cerita dan sebagainya; moral
  contoh: 'cerita itu mengandung nasihat bagi kita sekalian'
 • nasihat agama:

  nasihat yang bersumber dari ajaran agama;

 • nasihat genetika:

  upaya seseorang atau lembaga untuk memberikan nasihat tentang sifat dan cara penurunan suatu kebakaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, terutama berkaitan dengan penyakit atau kelainan fisik agar dike

Kata-kata dari kata dasar nasihat

Kata bijak terpopular nasihat

 • Dari begitu banyak sahabat, dan tak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar.
  - Umar bin Khattab
 • Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat.
  - Umar bin Khattab
 • Tanda-tanda orang nan celaka antara lain: bergairah dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan haram dan menjauhi nasihat.
  - Ali bin Abi Thalib
 • Kesejahteraaan memberikan peringatan, sedangkan bencana memberi nasihat.
  - Socrates

Semua kata-kata bijak tentang nasihat

Kata-kata di KBBI yang dekat dari nasihat

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[nasihat] Makna nasihat di KBBI adalah: ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yg.... Contoh: lebih baik aku turuti nasihat.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)