Arti kata mujarad menurut KBBI

mujarad [mu·ja·rad]

Kata Adjektiva (kata sifat), Arab
  1. 1) abstrak; tidak maujud (sesuatu yang dianggap sebagai benda yang ada, seperti keadilan ialah sesuatu yang mujarad);
  2. 2) terlepas atau terhindar dari semua sifat, tidak berkaitan dengan sesuatu yang lain

Kata-kata di KBBI yang dekat dari mujarad

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[mujarad] Makna mujarad di KBBI adalah: abstrak; tidak maujud (sesuatu yang dianggap sebagai benda yang ada, seperti keadilan ialah sesuatu yang mujarad);. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)