Arti kata menyokong menurut KBBI

menyokong [me·nyo·kong]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: sokong.
  1. 1) menunjang (menyangga) supaya tidak rebah (roboh)
    contoh: 'bambu itu menyokong pohon pisang yang hampir roboh'
  2. 2) membantu; memberi bantuan (uang, tenaga, dan sebagainya)
    contoh: 'banyak tetangga yang turut menyokong hidupnya setelah kedua orang tuanya meninggal'

Kata-kata dari kata dasar sokong

Kata bijak terpopular menyokong

  • Amongsystem kita yaitu: menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik, agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri.
    - Ki Hadjar Dewantara

Semua kata-kata bijak tentang menyokong

Kata-kata di KBBI yang dekat dari sokong

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[menyokong] Arti menyokong di KBBI adalah: menunjang (menyangga) supaya tidak rebah (roboh). Contoh: bambu itu menyokong pohon pisang.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)