Arti kata menimbang menurut KBBI

menimbang [me·nim·bang]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: timbang.
 1. 1) mengukur (menentukan) berat benda (dengan neraca dan sebagainya)
  contoh: 'setelah ia menimbang beras yang dibelinya, ternyata berat berasnya berkurang 1 ons'
 2. 2) memikirkan baik-baik untuk menentukan baik buruknya, salah tidaknya, dan sebagainya;
 3. 3) mengingat (akan); mengindahkan
  contoh: 'segala-galanya dilakukan dengan menimbang kekuatan yang ada tidak menimbang hati orang, tidak mengingat perasaan hati orang'
 • menimbang hangat:

  menimbang dengan tidak kurang sedikit pun, bahkan agak lebih;

Peribahasa menggunakan kata menimbang

 • menimbang sama berat (=menjatuhkan hukuman dengan adil, tidak berat sebelah)
 • tahu menimbang rasa (=berperasaan halus, tidak kejam, suka menolong, dan sebagainya)

Semua Peribahasa tentang menimbang

Kata bijak dengen kata: menimbang

 • Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian. - Buya Hamka

 • Tanda sebuah pemikiran yang terdidik yaitu mampu menimbang sebuah pemikiran tanpa menerima itu. - Aristoteles

 • Bagaimana aku menimbang Kaulipu lipatkanKaukelam kabutkanKalbu ratu dalam genggammu - Amir Hamzah

 • Mohon antre! Jodoh sedang memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya... Memutuskan dan seterusnya. Semoga kamu, pilihannya. - Moammar Emka

Semua kutipan dan kata-kata tentang menimbang

Kata-kata dekat dari timbang

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[menimbang] Arti kata menimbang di KBBI adalah: mengukur (menentukan) berat benda (dengan neraca dan sebagainya). Contoh: setelah ia menimbang beras yang.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)