Arti kata mengimbas menurut KBBI

mengimbas [meng·im·bas]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: imbas.
  1. 1) mengenakan gerakan udara pada sesuatu; mengipasi
    contoh: 'jendela kamar itu dibuka lebar-lebar supaya udara yang masuk mengimbasnya'
  2. 2) menggerakkan (memindahkan) aliran listrik;
  3. 3) berakibat (pd);

Kata-kata dari kata dasar imbas

Kata-kata di KBBI yang dekat dari imbas

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[mengimbas] Makna mengimbas di KBBI adalah: mengenakan gerakan udara pada sesuatu; mengipasi. Contoh: jendela kamar itu dibuka lebar-lebar.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)