Arti kata mengayun menurut KBBI

mengayun [meng·a·yun]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: ayun.
  1. 1) berayun; bergoyang; berbuai-buai
    contoh: 'ranting-ranting kayu pun mengayun bagaikan tangan melambai'
  2. 2) turun (tentang matahari)
    contoh: 'matahari telah mengayun'
  3. 3) menggerakkan supaya berayun
    contoh: 'mengayun lenggang'

Kata-kata dari kata dasar ayun

Kata bijak dengen kata: mengayun

  • Kehidupan tidak maju ke depan dalam lintasan lurus, melainkan maju sambil mengayun ke kiri dan ke kanan dengan jarak yang sama jauhnya. Padahal nurani kehidupan tak pernah sekali pun bergeser dari kedudukannya di tengah. Apabila ayunan ke kanan bercorak hitam misalnya maka ayunan ke kiri dalam banyak hal adalah kebalikannya. - Ahmad Tohari

Semua kutipan dan kata-kata tentang mengayun

Kata-kata dekat dari ayun

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[mengayun] Arti kata mengayun di KBBI adalah: berayun; bergoyang; berbuai-buai. Contoh: ranting-ranting kayu pun mengayun.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)