Arti kata memaklumatkan menurut KBBI

memaklumatkan [me·mak·lu·mat·kan]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: maklumat.

Arti: memberitahukan; memaklumkan; mengeluarkan maklumat

Kata-kata dari kata dasar maklumat

Kata-kata di KBBI yang dekat dari maklumat

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[memaklumatkan] Arti memaklumatkan di KBBI adalah: memberitahukan; memaklumkan; mengeluarkan maklumat. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)