Arti kata kerangkeng menurut KBBI

kerangkeng [ke·rang·keng]

Kata Nomina (kata benda)
Pengucapan: kerangkéng
  1. 1) kurungan berpagar besi (tempat harimau dsb);
  2. 2) bilik berterali besi (tempat orang hukuman);
  3. 3) tempat untuk mengurung anak kecil

Kata bijak dengen kata: kerangkeng

  • Kerangkeng dan penjara dirancang untuk menghancurkan manusia, untuk mengubah populasi menjadi spesimen di kebun binatang ~ patuh kepada penjaga kita, tetapi berbahaya satu sama lain. - Angela Davis

  • Papa tidak mau memasang pagar besi, ia pikir pagar besi hanya akan membuat rumahnya seperti kerangkeng. - Achi T.M

Semua kutipan dan kata-kata tentang kerangkeng

Kata-kata dekat dari kerangkeng

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[kerangkeng] Makna kerangkeng di KBBI adalah: kurungan berpagar besi (tempat harimau dsb);. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)