Arti kata kerajaan menurut KBBI

kerajaan [ke·ra·ja·an]

Kata Nomina (kata benda)
Dari kata dasar: raja.
 1. 1) bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja
  contoh: 'kerajaan Inggris'
 2. 2) tanda-tanda kebesaran raja (Kata Nomina (kata benda))
  contoh: 'payung kerajaan takhta kerajaan'
 3. 3) martabat (kedudukan) raja (Kata Nomina (kata benda), Melayu Klasik)
  contoh: 'setelah Nenekanda berpulang, kerajaan dipegang oleh Ayahanda'
 4. 4) wilayah kekuasaan seorang raja (Kata Nomina (kata benda))
  contoh: 'sebelah utara, negara itu berbatas dengan kerajaan Belanda'
 5. 5) sifat sebagai raja (Kata Nomina (kata benda))
  contoh: 'jika tiada diketahuinya tujuh perkara, tiada sempurna kerajaannya'
 6. 6) menjadi raja; naik takhta (Kata Verbia (kata kerja), Melayu Klasik)
  contoh: 'jika ia kerajaan, tiada akan sempurna negeri ini'
 • keluarga kerajaan:

  seluruh kerabat raja atau ratu yang sedang berkuasa di dalam suatu kerajaan

 • kerajaan absolut:

  kerajaan yang rajanya berkuasa secara mutlak, memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

 • kerajaan konstitusional:

  negara yang diperintah oleh seorang raja, tetapi hak dan kekuasaan raja serta kewajibannya thd rakyat diatur dan dibatasi oleh undang-undang dasar;

 • kerajaan mutlak:

  kerajaan absolut;

 • kerajaan parlementer:

  negara yang kekuasaannya di bawah seorang raja yang pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan konstitusi (UUD) dan wakil rakyat (parlemen) memegang kedaulatan tertinggi

 • negara kerajaan:

  bentuk pemerintah yang pemegang kekuasaan tertingginya adalah seorang raja atau ratu;

 • takhta kerajaan:
  1. 1) kursi kerajaan (tempat duduk raja); singgasana;
  2. 2) kekuasaan raja;
 • tanah kerajaan:
  1. 1) tanah milik raja;
  2. 2) tanah milik negara;

Kata-kata dari kata dasar raja

Kata bijak terpopular kerajaan

 • Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya dan Anda akan mendapatkan sebuah kerajaan.
  - Jack Lalanne
 • Siapa saja yang menjadi keturunan keraton, laki atau perempuan, belum tentu diperbolehkan melaksanakan wewenang kerajaan.
  - Sri Sultan Hamengkubuwono X
 • Kerajaan di masa depan adalah kerajaan pikiran.

  - Winston Churchill
 • Sebuah hati yang jujur adalah kerajaan itu sendiri.
  - Seneca

Semua kata-kata bijak tentang kerajaan

Kata-kata di KBBI yang dekat dari raja

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[kerajaan] Makna kerajaan di KBBI adalah: bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja. Contoh: kerajaan Inggris. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)