Arti kata kerajaan menurut KBBI

kerajaan [ke·ra·ja·an]

Kata Nomina (kata benda)
Dari kata dasar: raja.
 1. 1) bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja
  contoh: 'kerajaan Inggris'
 2. 2) tanda-tanda kebesaran raja (Kata Nomina (kata benda))
  contoh: 'payung kerajaan takhta kerajaan'
 3. 3) martabat (kedudukan) raja (Kata Nomina (kata benda), Melayu Klasik)
  contoh: 'setelah Nenekanda berpulang, kerajaan dipegang oleh Ayahanda'
 4. 4) wilayah kekuasaan seorang raja (Kata Nomina (kata benda))
  contoh: 'sebelah utara, negara itu berbatas dengan kerajaan Belanda'
 5. 5) sifat sebagai raja (Kata Nomina (kata benda))
  contoh: 'jika tiada diketahuinya tujuh perkara, tiada sempurna kerajaannya'
 6. 6) menjadi raja; naik takhta (Kata Verbia (kata kerja), Melayu Klasik)
  contoh: 'jika ia kerajaan, tiada akan sempurna negeri ini'
 • keluarga kerajaan:

  seluruh kerabat raja atau ratu yang sedang berkuasa di dalam suatu kerajaan

 • kerajaan absolut:

  kerajaan yang rajanya berkuasa secara mutlak, memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

 • kerajaan konstitusional:

  negara yang diperintah oleh seorang raja, tetapi hak dan kekuasaan raja serta kewajibannya thd rakyat diatur dan dibatasi oleh undang-undang dasar;

 • kerajaan mutlak:

  kerajaan absolut;

 • kerajaan parlementer:

  negara yang kekuasaannya di bawah seorang raja yang pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan konstitusi (UUD) dan wakil rakyat (parlemen) memegang kedaulatan tertinggi

 • negara kerajaan:

  bentuk pemerintah yang pemegang kekuasaan tertingginya adalah seorang raja atau ratu;

 • takhta kerajaan:
  1. 1) kursi kerajaan (tempat duduk raja); singgasana;
  2. 2) kekuasaan raja;
 • tanah kerajaan:
  1. 1) tanah milik raja;
  2. 2) tanah milik negara;

Kata-kata dari kata dasar raja

Kata bijak dengen kata: kerajaan

 • Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya dan Anda akan mendapatkan sebuah kerajaan. - Jack Lalanne

 • Siapa saja yang menjadi keturunan keraton, laki atau perempuan, belum tentu diperbolehkan melaksanakan wewenang kerajaan. - Sri Sultan Hamengkubuwono X

 • Kerajaan di masa depan adalah kerajaan pikiran. - Winston Churchill

 • Sebuah hati yang jujur adalah kerajaan itu sendiri. - Seneca

 • Aku lebih baik menemukan satu sebab dari pada mendapatkan kerajaan persia. - Democritus

 • Jenderal perang yang menyerbu tanpa menginginkan ketenaran dan yang mundur tanpa memperdulikan rasa malu, dan yang dipikirkannya hanyalah cara untuk melindungi negaranya serta melayani yang baik untuk kedaulatan, adalah permata berharga dari sebuah kerajaan. - Sun Tzu

Semua kutipan dan kata-kata tentang kerajaan

Kata-kata dekat dari raja

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[kerajaan] Arti kata kerajaan di KBBI adalah: bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja. Contoh: kerajaan Inggris. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)