Arti kata kemas menurut KBBI

kemas [ke·mas]

Kata Adjektiva (kata sifat)
  1. 1) teratur (terbungkus) rapi;
  2. 2) bersih; rapi; beres; kuat
    contoh: 'peti kemas adalah peti besar dan kuat yang memuat barang dagangan sehingga barang itu dapat sekaligus diangkut'
  • peti kemas:

    peti yang besar dipersiapkan untuk diisi barang yang akan dikirim supaya tidak rusak;

Kata bijak terpopular kemas

  • Semakin baik kamu menata diri, semakin banyak yang akan kamu kemas ke dalam hidup.
    - Stephen Covey

Semua kata-kata bijak tentang kemas

Kata-kata di KBBI yang dekat dari kemas

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[kemas] Makna kemas di KBBI adalah: teratur (terbungkus) rapi;. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)