Arti kata kemalasan menurut KBBI

kemalasan [ke·ma·las·an]

Kata Nomina (kata benda)
Dari kata dasar: malas.
  1. 1) perihal malas; sifat (keadaan) malas
    contoh: 'jika datang -nya, ia tidak bergerak dari tempat tidurnya'
  2. 2) terlalu malas; malas yang berlebihan (Kata Adjektiva (kata sifat))

Kata-kata dari kata dasar malas

Kata bijak dengen kata: kemalasan

  • Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karana jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. - Abu Hamid Al Ghazali

  • Kemalasan sebenarnya nama lain dari kebiasaan beristirahat sebelum kita lelah. - Jules Renard

  • Ketiadaan budaya ilmu bersepadu dalam tamadun hari ini telah mengakibatkan peluasan bencana kehilangan adab. Kebiadaban ini telah melahirkan banyak kerosakan dalam pemikiran dan akhlak manusia serta alam tabii. Dalam pemikiran dan akhlak, kejahilan atau kebebalan dan kemalasan intelektual dikaitkan (sebagai alasan) dengan pengkhususan; kedayusan moral disebut sebagai toleransi dan kesederhanaan; pembaziran dimaknakan dengan rekreasi atau mempertahankan kedudukan; korupsi akhlak dan ekonomi atau kedua-duanya sekali dimaafkan sebagai lumrah kehidupan moden; dan penjahanaman alam sekitar disebut sebagai harga tabii kemajuan. - Wan Mohd Nor Wan Daud

  • Kecerdasan bukan kebodohan, kerja keras bukan kemalasan. - Ridwan Kamil

  • Seorang yang berkelas tinggi, yang sangat cerdas dan berbakat untuk menjadi pribadi yang mengagumkan, tetapi yang membiarkan dirinya berlumut dalam kemalasan, akan menjadi seorang pengeluh dengan pikiran dan perasaan kelas rendah, dan bergaul dalam pertemanan yang tidak berkelas. - Mario Teguh

  • Dalam kemalasan terdapat putus asa yang abadi. - Thomas Carlyle

Semua kutipan dan kata-kata tentang kemalasan

Kata-kata dekat dari malas

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[kemalasan] Makna kemalasan di KBBI adalah: perihal malas; sifat (keadaan) malas. Contoh: jika datang -nya, ia tidak bergerak.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)