Arti kata kaul menurut KBBI

1 kaul [ka·ul]

Kata Nomina (kata benda), Arab
 1. 1) ujaran; perkataan;
 2. 2) niat yang diucapkan sebagai janji untuk melakukan sesuatu jika permintaanya dikabulkan dan sebagainya; nazar
  contoh: 'ia mengadakan selamatan untuk membayar (melepas) kaul'
 3. 3) janji yang diikrarkan teguh-teguh; (Kata Arkais)
 4. 4) fatwa; (Agama Islam)

2 kaul [ka·ul]

Kata Nomina (kata benda)

Arti: bulu atau miang halus yang terdapat pada pelepah pohon enau; rabuk

 • kaul jadid:

  fatwa Imam Syafii waktu menetap di Mesir;

 • kaul kadim:

  fatwa Imam Syafii waktu berada di Irak sebelum menetap di Mesir;

 • membayar kaul:

  membayar nazar;

Kata-kata dari kata dasar kaul

Kata-kata di KBBI yang dekat dari kaul

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[kaul] Makna kaul di KBBI adalah: ujaran; perkataan;. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)