Arti kata kanak-kanak menurut KBBI

kanak-kanak [ka·nak-ka·nak]

Kata Nomina (kata benda)

Arti: periode perkembangan anak masa prasekolah (usia antara 2–6 tahun);

 • bahasa kanak-kanak:

  bahasa yang digunakan pada tahap permulaan pertumbuhan bahasa yang ciri-cirinya secara khas dapat dihubungkan dengan kelompok kanak-kanak;

 • kanak-kanak anyir: (Kata kiasan)
  1. 1) bayi yang baru dilahirkan;
  2. 2) belum berpengalaman; masih sangat muda;
 • masa kanak-kanak:

  waktu seorang individu dalam pertumbuhannya masih kecil;

 • sajak kanak-kanak:

  sajak yang termasuk tradisi lisan dalam kesusastraan, terdiri atas sejumlah larik yang isinya mencakup soal berhitung, permainan, teka-teki, pendidikan, dan sebagainya, umumnya disampaikan dengan cara dinyanyikan;

Kata-kata dari kata dasar kanak-kanak

Kata bijak dengen kata: kanak-kanak

 • Banyak hal yang kucintai, tetapi ternyata dibenci orang ~ orang. Sedangkan hal-hal yang kubenci, ternyata mereka cintai. Hal-hal yang kucintai saat masih kanak-kanak tetap kucintai sampai saat ini. Dan yang kucintai saat ini akan kucintai sampai akhir kehidupan nanti. Sebab menurutku cinta adalah segala yang dapat menghilangkannya dariku. - Khalil Gibran

 • Berbahagialah mereka yang bodoh, karena mereka kurang menderita. Berbahagialah juga kanak-kanak yang belum membutuhkan pengetahuan untuk dapat mengerti. - Pramoedya Ananta Toer

 • Jika kamu tidak bermain dengan baik, permainan tidak akan menarik. Jika hal itu terjadi, aku akan pergi keluar dan bermain seperti saat kanak-kanak dulu. - Thomas J. Watson

 • Usaha pencarian kebenaran dan keindahan merupakan kegiatan yang memberi peluang bagi kita untuk menjadi kanak-kanak sepanjang hayat. - Albert Einstein

 • Pada setiap awal pertumbuhan, katanya, semua hanya meniru. Setiap kita semasa kanak-kanak juga hanya meniru. Tetapi kanak-kanak itu pun akan dewasa, mempunyai perkembangan sendiri. - Pramoedya Ananta Toer

 • Ketika akhirnya aku menjadi orangtua, kadang ada kekangenan masa kanak-kanak dulu. Masa ketika aku merasa terlindungi. Ada masalah, seberat apa pun itu, aku selalu bisa pulang dan menemukan Ibukā€¦ - Tasaro G K

Semua kutipan dan kata-kata tentang kanak-kanak

Kata-kata dekat dari kanak-kanak

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[kanak-kanak] Arti kata kanak-kanak di KBBI adalah: periode perkembangan anak masa prasekolah (usia antara 2–6 tahun);. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)