Arti kata hambat menurut KBBI

1 hambat,
menghambat [meng·ham·bat]

Kata Verbia (kata kerja)

Arti: membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan, dan sebagainya) menjadi lambat atau tidak lancar; menahan
contoh: 'jembatan yang rusak itu menghambat perjalanan kereta api kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan anak'

2 hambat,
menghambat [meng·ham·bat]

Kata Verbia (kata kerja)
 1. 1) mengejar (hendak menangkap, menyerang, dan sebagainya)
  contoh: 'harimau itu menghambat patik'
 2. 2) menawan (menarik)
  contoh: 'ia pandai menghambat hati orang'
 • bunyi hambat: (Linguistik)

  bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara memberi hambatan pada tempat artikulasi tertentu thd suara yang dikeluarkan, (msl /p/ dan /b/ adalah bunyi hambat);

 • vokal hambat:

  vokal dalam suku kata tertutup;

Kata-kata di KBBI yang dekat dari hambat

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[hambat] Arti hambat di KBBI adalah: membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan, dan sebagainya) menjadi lambat atau tidak.... Contoh: jembatan yang rusak itu hambat.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)