Arti kata halal menurut KBBI

halal [ha·lal]

Kata Adjektiva (kata sifat)
 1. 1) diizinkan (tidak dilarang oleh syarak)
  contoh: 'makanan ini halal'
 2. 2) (yang diperoleh atau diperbuat dengan) sah (Kata Adjektiva (kata sifat))
  contoh: 'uang halal'
 3. 3) izin; ampun (Kata Nomina (kata benda), Kata Arkais)
  contoh: 'menyembah minta halal akan segala pengajarannya'
 • rezeki halal:

  pendapatan yang halal (yang diperoleh dengan jujur);

Kata-kata dari kata dasar halal

Kata bijak dengen kata: halal

 • Kebaikan itu ada di lima perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, taqwa, dan yakin akan janji Allah SWT. - Imam Syafi'i

 • Jika engkau besar, jangan sekali-kali kau jadi pegawai negeri. Jadi pamong praja! Mengerti? Sebab sebagai pegawai negeri orang harus banyak menjalankan pekerjaan yang sama sekali tak disetujuinya. Bahkan yang bertentangan dengan jiwanya. Untuk kepentingan orang yang berkuasa, maka sering pula yang haram menjadi halal, dan sebaliknya. - Mochtar Lubis

 • Kalau pacaran halal lebih berasa nikmatnya daripada sebelum nikah udah pacaran. - Nima Mumtaz

 • Apa aja, yang penting menghasilkan duit halal. - Nita Trismaya

 • Setiap pekerjaaan yang halal adalah sesuatu yang harus dibanggakan. - Deassy M. Destiani

 • Jangan menunda sesuatu yang halal jika memang tak ada halangan. - Arumi E.

Semua kutipan dan kata-kata tentang halal

Kata-kata dekat dari halal

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[halal] Arti kata halal di KBBI adalah: diizinkan (tidak dilarang oleh syarak). Contoh: makanan ini halal. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)