Arti kata betulan menurut KBBI

betulan [be·tul·an]

Kata Adjektiva (kata sifat), Melayu Jakarta
Dari kata dasar: betul.
  1. 1) dekat benar
    contoh: 'tabrakan itu terjadi di betulan lampu lalu lintas'
  2. 2) betul (Kata percakapan)
    contoh: 'bunga di pojok kamar itu bukan bunga imitasi, tetapi bunga betulan'

Kata bijak dengen kata: betulan

  • Seiring waktu, kita akan mengerti mana yang betulan baik dan mana yang sekadar pencitraan. - Fiersa Besari

  • Hujan dan gebetan itu mirip. Ada yang mengaku suka, tapi hanya memandangnya dari tempat duduk yang hangat, berkata-kata romantis tanpa pernah mau bersinggungan. Ada yang betulan suka, mengalahkan rasa tidak nyaman, langsung berinteraksi dengannya meski berisiko sakit. - Fiersa Besari

Semua kutipan dan kata-kata tentang betulan

Kata-kata dekat dari betul

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[betulan] Arti kata betulan di KBBI adalah: dekat benar. Contoh: tabrakan itu terjadi di betulan.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)