Arti kata bersendi menurut KBBI

1 bersendi [ber·sen·di]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: sendi.

Arti: mempunyai sendi; ada sendinya;

2 bersendi [ber·sen·di]

Kata Verbia (kata kerja)
Dari kata dasar: sendi.
  1. 1) memakai batu sendi;
  2. 2) berdasar pada; berpedoman pada; berasaskan
    contoh: 'kehidupan bangsa kita tetap bersendi Pancasila'

Peribahasa menggunakan kata bersendi

  • adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah
    =pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan yang lain)
  • bagai tanduk bersendi gading
    =jodoh yang tidak sepadan

Semua Peribahasa tentang bersendi

Kata-kata di KBBI yang dekat dari sendi

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[bersendi] Makna bersendi di KBBI adalah: mempunyai sendi; ada sendinya;. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)