Arti kata berlebih-lebihan menurut KBBI

berlebih-lebihan [ber·le·bih-le·bih·an]

Kata Adverbia
Dari kata dasar: lebih.
  1. 1) atas-mengatasi
    contoh: 'dalam perdebatan itu mereka hanya berlebih-lebihan, bukan mencari kebenaran'
  2. 2) teramat sangat; sangat lebih dari keadaan sebenarnya
    contoh: 'katakanlah apa adanya jangan berlebih-lebihan'

Kata bijak dengen kata: berlebih-lebihan

  • Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. - Abu Hamid Al Ghazali

  • Orang yang bercita-cita tinggi adalah orang yang menganggap teguran teguran keras baginya lembut daripada sanjungan merdu dari penjilat yang berlebih-lebihan. - Thales

  • Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. - Wijayanto

  • Cinta adalah berlebih-lebihan perbedaan antara satu orang dan orang lain. - George Bernard Shaw

Semua kutipan dan kata-kata tentang berlebih-lebihan

Kata-kata dekat dari lebih

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[berlebih-lebihan] Arti kata berlebih-lebihan di KBBI adalah: atas-mengatasi. Contoh: dalam perdebatan itu mereka hanya.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)