Arti kata bawaan menurut KBBI

bawa,
bawaan [ba·wa·an]

Kata Nomina (kata benda)
 1. 1) barang-barang yang dibawa (diangkat dan sebagainya)
  contoh: '-nya dari luar negeri dikenakan pajak'
 2. 2) harta benda yang dibawa pada ketika kawin
  contoh: 'apabila bercerai, bawaan perempuan tetap menjadi hak si perempuan'
 3. 3) buah tangan; oleh-oleh
  contoh: 'apabila nenek datang, tentu banyak bawaan untuk cucunya'
 4. 4) pembawaan; sifat (tabiat dan sebagainya) yang dibawa sejak lahir;
 5. 5) akibat (dari)
  contoh: 'kekacauan ini adalah bawaan perang yang baru lalu'
 • air bawaan:

  air yang terikat di dalam celah batuan sedimen ketika terjadi pengendapan sedimen;

 • barang bawaan:

  barang yang dihadiahkan kepada istri pada waktu perkawinan;

 • cacat bawaan:

  cacat yang dibawa sejak lahir; cacat sejak dalam kandungan;

 • harta bawaan: (Belanda)

  harta sendiri yang dibawa dalam perkawinan yang bukan harta bersama;

 • lengas bawaan:

  kandungan air dalam batu bara yang hanya dapat disingkirkan dengan pemanasan pada 110o C, digunakan pada analisis hampiran batu bara;

Kata bijak dengen kata: bawaan

 • Pendidikan bukanlah proses alienasi seseorang dari lingkungannya, atau dari potensi alamiah dan bakat bawaannya, melainkan proses pemberdayaan potensi dasar yang alamiah bawaan untuk menjadi benar-benar aktual secara positif bagi dirinya dan sesamanya. - Butet Manurung

 • Kebutuhan akan nilai sudah bawaan. Kontennya tidak. - Alan Greenspan

 • Seseorang dapat mendaftar sebagai seorang wanita; Menjadi seorang wanita adalah bawaan. - Max von Gruber

Semua kutipan dan kata-kata tentang bawaan

Kata-kata dekat dari bawa

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[bawaan] Arti kata bawaan di KBBI adalah: barang-barang yang dibawa (diangkat dan sebagainya). Contoh: -nya dari luar negeri dikenakan.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)