Arti kata barang menurut KBBI

Apa yang dimaksud dengan barang?

1 barang
[ba·rang]

Kata Nomina (kata benda)
 1. 1) benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad)
  contoh: 'barang cair barang keras'
 2. 2) semua perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya
  contoh: 'barangnya untuk membayar utang'
 3. 3) bagasi; muatan (kereta api dsb);
 4. 4) muatan selain manusia atau ternak
  contoh: 'truk yang mengangkut barang terguling di tikungan itu'

2 barang
[ba·rang]

Kata Adverbia
 1. 1) sedikit banyak; sekadar; kira-kira
  contoh: 'beri aku nasi barang sesuap'
 2. 2) mudah-mudahan (Melayu Klasik)
  contoh: 'barang disampaikan Allah kiranya surat ini kepada anakku'
 3. 3) kata yang digunakan untuk menambah ketidakpastian;

Apa contoh kalimat menggunakan kata barang?
Contoh kata barang adalah: beri aku nasi barang sesuap.


Kata barang termasuk kata apa?
Kata barang adalah Kata Adverbia.


 • barang antik:

  barang kuno yang bernilai hasil karya, atau benda budaya;

 • barang apa:

  segala sesuatu; apa saja;

 • barang asal:

  harta yang dibawa oleh suami atau istri sebagai hasil usaha masing-masing sebelum perkawinan berlangsung;

 • barang awet:

  keperluan rumah tangga yang tahan lama dibandingkan dengan barang konsumen lainnya seperti mebel dan radio;

 • barang bahan:

  bahan untuk dijadikan sesuatu;

 • barang baku:

  bahan untuk membuat sesuatu; bahan dasar;

 • barang bawaan:

  barang yang dihadiahkan kepada istri pada waktu perkawinan;

 • barang benda:

  barang asal; barang usaha;

 • barang bebas: (Ekonomi)

  barang yang jumlahnya tidak terbatas yang diperoleh tanpa pengorbanan dan yang diperlukan bagi kepentingan hidup manusia;

 • barang berharga:

  barang yang tinggi nilainya dan mahal harganya;

 • barang berkat:

  barang yang diperoleh dengan jalan halal;

 • barang besi:

  barang yang dibuat dari besi;

 • barang bila:

  suatu waktu; bilamana saja; sewaktu-waktu;

 • barang bukti: (Belanda)

  benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa thd perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara;

 • barang cetakan:

  barang yang dicetak (seperti buku, majalah);

 • barang dagangan:

  barang yang akan dijual;

 • barang gawan: (Belanda)

  harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan, yang bukan merupakan harta bersama;

 • barang gelap:

  barang yang datangnya secara tidak sah (seperti barang curian, selundupan);

 • barang industri:

  barang yang terpakai habis dalam produksi atau yang menjadi bagian dari produksi;

 • barang jadi:
  1. 1) barang yang sudah selesai diproses dan siap dijual atau digunakan;
  2. 2) barang (terutama baju atau celana) yang sudah jadi;
 • barang kala:

  barang bila;

 • barang kalakeran: (Belanda)

  harta kerabat yang tidak dibagi-bagi (di Minahasa);

 • barang kena pajak:

  barang hasil pengolahan yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, semuanya dikenakan pajak pertambahan nilai;

 • barang komisi:

  barang dagangan yang dijualkan (untuk orang lain) dengan memperoleh imbalan (komisi);

 • barang konsumen:

  barang yang dibeli untuk digunakan konsumen atau pembeli terakhir;

 • barang kuno:

  barang yang berasal dari zaman purba;

 • barang larangan:

  barang yang tidak boleh dimiliki oleh sembarang orang;

 • barang logam:

  barang dari logam;

 • barang luks:

  barang mewah;

 • barang makanan:

  bahan makanan;

 • barang mewah:

  barang yang mahal harganya, bukan merupakan kebutuhan pokok, melainkan untuk kemegahan, kebanggaan, kecantikan, kesenangan;

 • barang modal:

  barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu (seperti mesin) atau modal usaha;

 • barang netral:

  barang konsumsi yang tetap jumlah pembelian atau pemakaiannya meskipun pendapatan konsumen bertambah;

 • barang normal:

  barang konsumsi yang bertambah pembelian atau pemakaiannya apabila pendapatan konsumen bertambah dan sebaliknya;

 • barang obral:

  barang yang diturunkan harganya untuk memungkinkan penjualan dengan cepat;

 • barang pecah-belah:

  barang dari tembikar seperti piring, gelas, vas;

 • barang pecahan:

  barang pecah belah;

 • barang pribadi:
  1. 1) barang milik sendiri;
  2. 2) barang bawaan wisatawan dan sebagainya yang biasanya tidak dikenakan ketentuan pelarangan oleh suatu negara;
 • barang primer:

  barang yang merupakan kebutuhan pokok manusia (msl beras, pakaian);

 • barang pusaka:

  barang peninggalan orang tua (nenek moyang);

 • barang raja:

  barang yang sangat berharga yang wajib dipersembahkan kepada raja, msl cula badak, gading;

 • barang sedia:

  barang jadi;

 • barang sekunder:

  barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok;

 • barang seni:

  hasil kesenian;

 • barang sitaan:

  barang yang diambil dan ditahan oleh alat negara atau menurut keputusan hakim;

 • barang sudah:

  barang (buatan pabrik) yang siap pakai;

 • barang sulur: (Belanda)

  harta yang dibawa ke dalam perkawinan yang merupakan hasil usaha mempelai pria (di Jawa Barat);

 • barang tahan lama:

  barang industri ataupun konsumsi dengan masa penggunaan lebih lama (biasanya lebih dari tiga tahun) yang tidak habis terpakai serta tidak mengalami pengolahan lebih lanjut oleh pembelinya;

 • barang tetap:

  harta benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan (seperti rumah, tanah);

 • barang tua: (Belanda)

  barang yang berupa harta warisan, yang tidak dapat dibagi karena harus tetap dipegang oleh anak laki-laki tertua (di Lampung);

 • barang tunanilai:

  barang konsumsi yang jumlah pembelian dan pemakaiannya berkurang akibat bertambahnya pendapatan konsumen;

 • barang usaha:

  barang asal;

 • barang ying ching:

  benda porselen yang diglasir putih bersih (berasal dari Cina)

 • barang sesuatu:

  segala sesuatu;

 • barang siapa:

  siapa saja;

 • barang tentu:

  tentu saja;

 • daftar barang: (Ekonomi)

  daftar yang memuat nama bahan yang harus digunakan berikut ukurannya dalam rangka pembuatan suatu produk;

 • kereta barang:

  kereta yang khusus untuk mengangkut barang;

 • rugi barang:

  rugi yang berupa barang;

 • tukar barang:

  sistem perdagangan dengan menggunakan barang atau benda sebagai alat tukar untuk barang atau benda yang dibeli atau dijual;

Peribahasa menggunakan kata barang

 • ada uang ada barang
  =jika sanggup membayar banyak akan mendapat barang yang lebih baik
 • barang tergenggam jatuh terlepas
  =sesuatu yang sudah dikuasai (dimiliki ), terlepas lagi (menderita kemalangan)
 • barang siapa yang berketuk ialah yang bertelur
  =siapa yang merasa tersindir, dialah yang berbuat seperti yang disindirkan itu'
 • barang siapa menggali lubang, ia akan terperosok ke dalamnya
  =siapa yang berniat (berbuat) jahat thd orang lain akan mendapat kecelakaan sendiri

Semua Peribahasa tentang barang

Kata bijak terpopular barang

 • Tanpa teman tidak ada yang akan memilih untuk hidup, meskipun ia memiliki semua barang-barang lainnya.
 • Barang siapa menempatkan dirinya ditempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang menyangka buruk kepadanya.
 • Agar bisa bisa menanjak di dunia ini, kau harus menjadi sarjana. Dan begitulah ceritanya sehingga dunia kehilangan banyak petani, pembuat roti, pedagang barang antik, pemahat, dan penulis hebat.
 • Cinta Indonesia tidak ditunjukkan dengan barang apa yang dia pakai, bahasa apa yang dia gunakan, merek apa yang dia beli.
 • Barang siapa mempunyai sumbangan pada kemanusian dia tetap terhormat sepanjang jaman, bukan kehormatan sementara. Mungkin orang itu tidak mendapatkan sesuatu sukses dalam hidupnya, mungkin dia tidak mempunyai sahabat, mungkin tak mempunyai kekuasaan barang secuwil pun. Namun umat manusia akan mengho
 • Kebebasan individu yang sejati tidak dapat ada tanpa keamanan dan kemandirian ekonomi. Orang-orang yang lapar dan kehilangan pekerjaan adalah barang-barang kediktatoran yang dibuat.

Semua kata-kata bijak tentang barang

Kata-kata di KBBI yang dekat dari barang

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[barang] Arti barang di KBBI adalah: benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). Contoh: barang cair barang keras. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)