Peribahasa: suku

Peribahasa menggunakan kata suku

 • dekat mencari indu, jauh mencari suku, pb jika merantau ke tempat yang dekat
  =kita mencari indu (orang yang seketurunan dengan kita ), tetapi kalau kita merantau ke tempat yang jauh, kita mencari orang yang satu suku saja dengan kita sudah cukup
 • dekat mencari suku, jauh mencari hindu
  =mencari pertalian keluarga
 • suku tak boleh dianjak, malu tak boleh diagih
  =orang yang sekaum harus sehina semalu (hina seorang hina semuanya, malu seorang malu semuanya)

Penjelasan menggunakan kata suku

 • dekat mencari indu, jauh mencari suku, pb jika merantau ke tempat yang dekat
  =kita mencari indu (orang yang seketurunan dengan kita ), tetapi kalau kita merantau ke tempat yang jauh, kita mencari orang yang satu suku saja dengan kita sudah cukup
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata suku, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata suku menerut KBBI

suku [su·ku]

Kata Nomina (kata benda)
 1. 1) kaki
  contoh: 'suku lembu (kerbau)'
 2. 2) sebagian dari empat; seperempat; (se) ~ jam, seperempat jam; tiga ~, tiga perempat; pukul lima kurang se ~, pukul lima kurang seperempat;
 3. 3) tengahan rupiah (Rp0,50)
  contoh: 'dibayar lima suku, dibagi dua setengah rupiah uang suku, uang tengahan rupiah'
 4. 4) uang emas yang dipakai juga sebagai ukuran berat emas; suku emas
  contoh: 'gelang lima suku, gelang yang beratnya sama dengan uang suku (emas)'
 5. 5) bagian; sebagian dari
  contoh: 'suku kalimat suku kata'
 6. 6) bilangan yang menjadi bagian dari perbandingan atau jajaran bilangan
  contoh: 'a:b, maka a dan b itu disebut suku'
 7. 7) golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; suku sakat;
 8. 8) golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, seperti ~ Sunda, ~ Jawa;
 9. 9) golongan orang sebagian dari kaum yang seketurunan Minangkabau
  contoh: 'suku Koto, suku Piliang, suku Bodi, suku Caniago'
 10. 10) klasifikasi dalam biologi sesudah bangsa dan sebelum marga; famili; Biologis

Lihat arti suku lengkap