Peribahasa: mudah

Peribahasa menggunakan kata mudah

 • mudah juga pada yang ada, sukar jua pada yang tidak
  =pada orang kaya adat apa pun juga mudah diisinya sedangkan pada yang miskin segalanya susah
 • mudah menggerakkan bibir
  =mudah berkata

Penjelasan menggunakan kata mudah

 • akal akar berpulas tak patah
  =orang yang sudah pandai tidak mudah kalah dalam perbantahan
 • ayam putih terbang siang
  =mudah ketahuan (tentang perkara dan sebagainya)
 • bagai garam jatuh ke air
  =nasihat dan sebagainya yang mudah diterima
 • Bagaikan abu di atas tanggul
  =Orang yang sedang berada pada kedudukan yang sulit dan mudah jatuh.
 • duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang
  =Mk dengan musyawarah atau secara gotong royong segala sesuatunya mudah dilaksanakan
 • hitam mata itu mana boleh bercerai dengan putihnya
  =orang yang sedang bercinta tidak mudah dipisahkan
 • jinak-jinak merpati
  =kelihatannya ramah dan mudah didapat, tetapi sebenarnya tidak (tentang wanita)
 • kuning oleh kunyit, hitam oleh arang
  =mudah dihasut atau dipuji
 • lidah tak bertulang
  =mudah saja mengatakan (menjanjikan) sesuatu yang berat adalah melaksanakannya
 • mengendap di balik lalang sehelai
  =menyembunyikan sesuatu atau bersembunyi di tempat yang mudah diketahui orang
 • menyuruk di balik lalang sehelai (~ di balik lumbung)
  =menyembunyikan sesuatu yang mudah atau sudah diketahui orang
 • mu-rah di mulut mahal di timbangan
  =mudah mengatakan, tetapi sukar melakukannya
 • mudah juga pada yang ada, sukar jua pada yang tidak
  =pada orang kaya adat apa pun juga mudah diisinya sedangkan pada yang miskin segalanya susah
 • mudah menggerakkan bibir
  =mudah berkata
 • neraca palingan bungkal, hati palingan Tuhan
  =pikiran atau pendirian orang mudah berubah-ubah
 • Ojo Gumunan, Ojo Getunan, Ojo Kagetan, Ojo Aleman.
  =Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah kolokan atau manja.
 • pelanduk melupakan jerat, tetapi jerat tak melupakan pelanduk
  =orang yang berutang biasanya mudah lupa akan yang berpiutang, sebaliknya yang berpiutang tidak lupa akan orang yang berutang kepadanya
 • rongkong menghadap mudik
  =mudah mendapat rezeki
 • Rukun agawe santosa crah agawe bubrah.
  =Negara atau keluarga yang rukun akan kuat sedangkan yang tidak rukun maka akan mudah dijajah dan hancur.
 • sebagai kunyit dengan kapur
  =mudah dan lekas mesra (bercampur, berpadu, bersetuju)'
 • sebesar-besarnya bumi ditampar tak kena
  =perkara yang kelihatannya mudah, tetapi sebenarnya susah menyelesaikan
 • seperti air basuh tangan
  =sesuatu yang mudah didapat
 • seperti rabuk dengan api
  =1 mudah terbakar
 • teluknya dalam, rantaunya sakti
  =tidak mudah dikalahkan
 • tohok tunggang ke buruh (ke bawah)
  =mudah mencelakakan orang yang di bawah perintahnya
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata mudah, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata mudah menerut KBBI

1 mudah [mu·dah]

Kata Adjektiva (kata sifat)
 1. 1) tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan; tidak sukar; tidak berat; gampang
  contoh: 'soal ujian itu mudah'
 2. 2) lekas sekali (menjadi, menderita, dan sebagainya)
  contoh: 'anak kecil mudah ketularan penyakit isi pensil ini mudah patah'
 3. 3) tidak teguh imannya (gampang terbujuk atau gampang diajak berzina dsb); Kata percakapan

2 mudah,
mudah-mudahan [mu·dah-mu·dah·an]

Kata Adverbia
 1. 1) moga-moga; semoga; diharapkan supaya
  contoh: 'mudah-mudahan Anda selamat sampai ke tempat tujuan ia sudah berobat pada dokter ahli, mudah-mudahan dapat sembuh dari penyakitnya'
 2. 2) dengan harapan supaya
  contoh: 'ia belajar sungguh-sungguh mudah-mudahan dapat maju dalam ujian akhir'
 3. 3) (pada akhir kalimat atau uraian) demikianlah hendaknya
  contoh: 'dikabulkan Tuhanlah kiranya maksud kita ini mudah-mudahan'

Lihat arti mudah lengkap