Peribahasa: menghilang

Peribahasa menggunakan kata menghilang

  • seperti menghilang manau
    =perbuatan yang sukar dilaksanakan

Penjelasan menggunakan kata menghilang

  • seperti bujuk lepas dari bubu
    =menghilang cepat setelah lepas dari bahaya
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata menghilang, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata menghilang menerut KBBI

menghilang [meng·hi·lang]

Kata Verbia (kata kerja)

Arti: melenyapkan diri; menjadi tidak kelihatan lagi; tidak memperlihatkan diri lagi
contoh: 'pesawat pemburu itu tiba-tiba menghilang di balik awan'

Lihat arti menghilang lengkap