Peribahasa: memakai

Peribahasa menggunakan kata memakai

 • alah (kalah) ~, menang memakai
  =biarpun harganya mahal, tetapi dapat dipakai lama karena mutunya baik
 • alah membeli menang memakai
  =barang yang baik memang mahal harganya, tetapi dapat lama dipakai
 • hulu mujur pandai bertenggang (bertengkar ), hulu baik pandai memakai
  =pandai hidup dan pandai bergaul

Penjelasan menggunakan kata memakai

 • bagai menyesah kain dapat
  =memakai sesuatu barang (pinjaman) dengan sekehendak hati saja
 • ditetak belah, dipalu belah, tembikar juga akan jadinya
  =walau bagaimanapun disiksa dan disakiti akhirnya kalau mati tetap jadi mayat: orang pembuat periuk, bertanak di ~, yang membuatnya sendiri biasanya tidak memakai buatannya yang baik, melainkan memaka
 • kaki untut dipakaikan gelang
  =memakai sesuatu untuk memperelok diri, tetapi malahan bertambah buruk'
 • membawakan cupak ke negeri orang
  =memakai adat-istiadat sendiri di negeri orang
 • membuat titian berakuk
  =memakai tipu muslihat untuk mencelakakan orang'
 • menari (merentak) di ladang orang
  =bersenang-senang memakai harta orang atau di rumah orang lain
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata memakai, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata memakai menerut KBBI

memakai [me·ma·kai]

Kata Verbia (kata kerja)
 1. 1) mengenakan
  contoh: 'memakai baju kebaya memakai pending emas memakai jas hujan'
 2. 2) menggunakan; mempergunakan (dalam arti yang luas)
  contoh: 'memakai huruf Braille'
 3. 3) mematuhi; mengindahkan
  contoh: 'memakai aturan permainan'
 4. 4) memerlukan; menghabiskan
  contoh: 'pembangunan gedung itu memakai biaya yang besar'
 5. 5) naik; menumpang
  contoh: 'memakai pesawat terbang'
 6. 6) mempekerjakan
  contoh: 'ia memakai dua orang pembantu'
 7. 7) mengikuti
  contoh: 'penduduk daerah itu masih memakai adat lama'

Lihat arti memakai lengkap