Peribahasa: masak

Peribahasa menggunakan kata masak

 • baik berjagung-jagung sementara padi belum masak
  =lebih baik dipakai dulu yang ada sementara yang baru belum didapatkan
 • ingin buah manggis hutan, masak ranum tergantung tinggi
  =ingin akan barang sesuatu, tetapi amat susah diperoleh'
 • limau masak sebelah, perahu karam sekerat
  =aturan (hukum dan sebagainya) yang tidak adil, membeda-bedakan golongan, kedudukan, dan sebagainya, tidak sama rata: spt ~ masak seulas, (orang) yang menonjol di antara saudara-saudaranya (lebih pandai, kaya, dan sebagainya)
 • makan masak mentah
  =tidak membedakan halal dan haram
 • masak buah rumbia
  =perkara yang mustahil terjadi, atau yang tidak mungkin diperoleh
 • masak di luar mentah di dalam
  =orang yang kelihatan baik pada lahirnya, tetapi hatinya jahat
 • masak malam, mentah pagi (siang)
  =suatu hal yang telah putus (sudah jadi ), tetapi tidak lama kemudian berubah
 • padi masak, jagung mengupih
  =keuntungan yang diperoleh dengan berlipat ganda
 • sambil berdiang nasi masak
  =sekali menggarap suatu tugas, dua tiga maksud sekaligus tercapai
 • seperti buah bemban masak
  =air mata yang jatuh berderai-derai

Penjelasan menggunakan kata masak

 • limau masak sebelah, perahu karam sekerat
  =aturan (hukum dan sebagainya) yang tidak adil, membeda-bedakan golongan, kedudukan, dan sebagainya, tidak sama rata: spt ~ masak seulas, (orang) yang menonjol di antara saudara-saudaranya (lebih pandai, kaya, dan sebagainya)
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata masak, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata masak menerut KBBI

1 masak [ma·sak]

Kata Adjektiva (kata sifat)
 1. 1) sudah tua dan sampai waktunya untuk dipetik, dimakan, dan sebagainya (tentang buah-buahan)
  contoh: 'durian ini masak di pohon bukan masak karena diperam jangan memetik mangga yang belum masak'
 2. 2) sudah matang (empuk, jadi) dan sampai waktunya untuk di-ambil, diangkat, dan sebagainya (tentang makanan) Kata Adjektiva (kata sifat)
  contoh: 'nasi sudah masak, makanlah dulu adonan ini belum masak'
 3. 3) sudah selesai dikerjakan (dididik dsb); sudah dipikirkan (dipertimbangkan) baik-baik; sudah diputuskan (disetujui) bersama; sudah sempurna; sudah pada tingkatan yang terbaik (terakhir) Kata Adjektiva (kata sifat), Kata kiasan
  contoh: 'dia pemuda yang sudah masak sehingga dapat berpikir (bekerja) secara baik perkara yang sudah masak jangan diulang-ulang lagi'
 4. 4) matang (dalam berpikir); Kata Adjektiva (kata sifat)
 5. 5) memasak; Kata Verbia (kata kerja), Kata percakapan

2 masak [ma·sak]

Kata percakapan, Kata Adverbia

Arti: mana boleh; masa;

Lihat arti masak lengkap