Peribahasa: kecil

Peribahasa menggunakan kata kecil

 • asal ada kecil pun pada
  =kalau tidak mendapat banyak, sedikit pun cukup
 • disangka tiada akan mengaram, ombak yang kecil diabaikan
  =tiada mengindahkan bahaya yang kecil, akhirnya tertimpa bencana besar
 • kecil cabai rawit (lada api)
  =meskipun kecil, sangat pemberani (pintar dan sebagainya)
 • kecil dikandung ibu, besar dikandung adat, mati dikandung tanah
  =manusia itu selalu terikat oleh tata tertib masyarakat, tidak pernah bebas sama sekali
 • kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan
  =ingin mendapat sebanyak-banyaknya
 • kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa (sudah tua terubah tidak)
  =segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dari kecil sukar untuk mengubahnya
 • ombak yang kecil jangan diabaikan
  =perkara kecil yang mungkin mendatangkan bahaya perlu diperhatikan juga

Penjelasan menggunakan kata kecil

 • disangka tiada akan mengaram, ombak yang kecil diabaikan
  =tiada mengindahkan bahaya yang kecil, akhirnya tertimpa bencana besar
 • gajah berjuang sama gajah, pelanduk (kancil) mati di tengah-tengah
  =jika terjadi pertengkaran (peperangan) antara orang (negara) besar, orang kecil (negara kecil) yang celaka
 • gajah lalu dibeli, rusa tidak terbeli
  =mengerjakan sesuatu yang penting dengan melupakan hal-hal yang kecil yang sebenarnya sangat perlu untuk menyelesaikan sesuatu yang penting itu
 • Karena nila setitik, rusak susu sebelanga
  =Karena kesalahan kecil, menghilangkan semua kebaikan yang telah diperbuat.
 • kecil cabai rawit (lada api)
  =meskipun kecil, sangat pemberani (pintar dan sebagainya)
 • kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa (sudah tua terubah tidak)
  =segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dari kecil sukar untuk mengubahnya
 • kecil-kecil anak kalau sudah besar onak
  =anak itu selagi kecil menyenangkan hati, tetapi kalau sudah besar menyusahkan hati (karena kelakuannya dan sebagainya)
 • kecil-kecil cabai rawit
  =tampaknya kecil, tetapi cerdik (pemberani, membahayakan)
 • kecil-kecil lada api (padi, kutuk)
  =kecil tetapi berani (pandai dan sebagainya)
 • karena nila setitik, rusak susu sebelanga
  =karena kejahatan atau kesalahan yang kecil, hilang segala kebaikan yang telah diperbuat
 • kudis menjadi tokak
  =perkara yang kecil menjadi besar
 • kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak
  =kesalahan (kekurangan) orang lain walaupun kecil sekali akan kelihatan, tetapi kesalahan (kekurangan) sendiri (meskipun besar) tidak kelihatan
 • kurang-kurang bubur, lebih-lebih sudu (sudu yang lebih)
  =perkara kecil yang dibesar-besarkan karena menjadi buah bibir orang
 • marah akan tikus rengkiang dibakar
  =karena takut (tidak suka dan sebagainya) pada sesuatu yang kecil, dibuangnya (dirusakkannya) sesuatu yang lebih besar dan berharga, yang melibatkan sesuatu yang kecil tsb
 • melukut di tepi gantang
  =perkara kecil yang tidak mendapat perhatian
 • mencit seekor, penggada seratus
  =berhadapan dengan lawan yang banyak (lebih kuat dsb): benci akan ~ rengkiang disunu, sebab takut akan bahaya yang kecil, dibuanglah keuntungan yang banyak'
 • mumbang ditebuk tupai
  =dikatakan kepada anak perempuan yang masih kecil, tetapi sudah rusak
 • ombak yang kecil jangan diabaikan
  =perkara kecil yang mungkin mendatangkan bahaya perlu diperhatikan juga
 • orang mandi bersiselam, awak mandi bertimba
  =orang mendapat keuntungan besar berlimpah-limpah, awak mendapat keuntungan kecil saja
 • sebagai duri landak
  =kecil dan runcing (tentang jari)'
 • sedikit hujan banyak yang basah
  =kecelakaan yang kecil membawa akibat yang besar
 • sudah tidak tersudu oleh angsa, baharu diberikan kepada itik
  =orang kecil hanya beroleh apa-apa yang tidak dapat digunakan oleh orang besar'
 • takut akan lumpur, lari ke duri
  =menghindarkan diri dari kesusahan yang kecil, jatuh ke dalam kesusahan yang lebih besar
 • tersendeng-sendeng bagai sepat di bawah mengkuang
  =orang yang kecil dan hina hendak mendekat kepada orang besar dan mulia, nyatanya kelihatan takut dan malu
 • tersingit-singit bagai katung di bawah reba
  =sangat merendahkan diri seperti orang kecil (orang bawahan) yang takut dan malu hendak mendekati orang besar atau berkedudukan tinggi'
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata kecil, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata kecil menerut KBBI

kecil [ke·cil]

Kata Adjektiva (kata sifat)
 1. 1) kurang besar (keadaannya dan sebagainya) daripada yang biasa; tidak besar
  contoh: 'kursi kecil itu dirancang untuk anak-anak usia sekitar lima tahun'
 2. 2) muda;
 3. 3) sedikit
  contoh: 'bagian harta warisanku sangat kecil'
 4. 4) sempit (tidak luas, tidak lebar, dan sebagainya)
  contoh: 'rumah kecil itu dibangun untuk pegawai rendah'
 5. 5) tidak penting (tidak berharga dan sebagainya)
  contoh: 'saran baik yang disampaikan kepadanya itu dianggap kecil'

Lihat arti kecil lengkap