Peribahasa: dikandung

Peribahasa menggunakan kata dikandung

 • hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua
  =budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang
 • hidup dikandung adat, mati dikandung tanah
  =selama hidup orang harus taat pada adat kebiasaan dalam masyarakat
 • kecil dikandung ibu, besar dikandung adat, mati dikandung tanah
  =manusia itu selalu terikat oleh tata tertib masyarakat, tidak pernah bebas sama sekali
 • mati dikandung tanah
  =mati (dipendam di dalam tanah)
 • selama hayat dikandung badan
  =selama (masih) hidup
 • yang dikejar tiada dapat, yang dikandung berceceran
  =yang sudah ada binasa dan habis, yang dicari tiada dapat
 • yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berceceran
  =yang diharapkan tidak diperoleh, bahkan yang telah ada menjadi hilang
Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat
Semua Peribahasa dengan kata dikandung, selalu ada di situs JagoKata. Kami beri peribahasa dan penjelasan untuk seribuan peribahasa.. Lihat arti dan definisi di jagokata.

Arti kata dikandung menerut KBBI

dikandung [di·kan·dung]

Kata Verbia (kata kerja)

Arti: dimuat; termuat di dalamnya;

Lihat arti dikandung lengkap